Keskusta ja lähialueet

Keskusta ja sen läheisyydessä sijaitsevat Hatsala, Niirala, Haapaniemi ja Rönö tarjoavat monimuotoista kaupunkiasumista palveluja arvostaville asukkailleen. Ydinkeskustan asuntokanta koostuu pääosin kerrostaloista ja väestö jakautuu yhtäältä senioritalouksiin, toisaalta nuoriin opiskelijoihin ja työssäkäyviin sinkkutalouksiin. Niin ikään kerrostalovaltainen Haapaniemi painottuu ikääntyviin ja nuoriin. Niiralan pientaloalue houkuttelee puolestaan lapsiperheitä, samoin kuin hieman korkeatasoisempaa asumista tarjoava, Väinölänniemen kaupunkipuiston vieressä sijaitseva pientalovaltainen Rönön saari. Keskustan rännikatuverkosto palvelee asukkaitaan Suomen laajimpana kaupunkikeskustan kävelyalueena.

Männistö, Linnanpelto, Itkonniemi, Kelloniemi ja Rahusenkangas

Linnanpelto, Itkonniemi ja Männistö sekä vähän kauempana sijaitseva Kelloniemi ovat vanhoja ja rauhallisia asuinalueita 2-4 kilometriä torilta koilliseen. Omakoti- ja rivitalovaltaista Linnanpeltoa lukuun ottamatta alue on kerrostalopainotteinen. Asuntojen lisäksi Kelloniemessä sijaitsee runsaasti myös teollisuus- ja liikeyritysten toimipisteitä. Taloudet ovat kooltaan melko pieniä yhden tai kahden hengen talouksia. Lapsiperheitä alueen väestöstä on vajaa viidesosa. Väestö on Kuopion kaupunkialueista vanhinta. Asukkaiden keski-ikä on reilu 40 vuotta. Kelloniemen vieressä sijaitseva Rahusenkangas on poikkeus ollen lapsiperheiden suosiossa olevaa luonnonläheistä omakotitaloaluetta.

Puijonlaakso, Rypysuo, Peipposenrinne, Julkula, Päiväranta ja Kettulanlahti

Puijonlaakson ja Rypysuon asuinalueet sijaitsevat noin 2−3 kilometrin päässä keskustasta luoteeseen. Rypysuo on vanha ja monimuotoinen asuinalue, kun taas Puijonlaakson asuntokanta koostuu enimmäkseen kerrostaloista. Väestö vaihtelee opiskelijoista työikäisiin ja senioreihin. Peipposenrinne ja uusi Pihlajalaakson alue ovat kerros- ja omakotitaloalueita. Kallaveden rantoja myötäilevä rivitalovaltainen Julkula on nuorten pariskuntien ja lapsiperheiden suosiossa samoin kuin lähellä Kallansiltoja sijaitsevat Päivärannan ja Kettulanlahden omakotitalovaltaiset asuinalueet. Kettulanlahtea lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut kaupunginosat rajoittuvat Puijon luonnonsuojelualueeseen.

Neulamäki, Särkiniemi, Jynkkä ja Levänen

2-3 kilometriä keskustasta etelään sijaitsevat Särkiniemen ja Särkilahden asuinalueet ovat nuorekkaita opiskelijoiden ja lapsiperheiden kerros- ja rivitaloalueita. Metsäinen Neulamäki sijaitsee 4-5 kilometrin päässä Kuopion keskustasta lounaaseen Savilahden takana. Alueella on monipuolinen valikoima rivi-, kerros- ja omakotitaloja ja sen ikärakennekin vaihtelee tasaisesti nuorista senioreihin. Lenkkeilyverkosto on erinomainen Kolmisopen luonnonsuojelualueen ansiosta. Noin 6 kilometrin etäisyydellä keskustasta etelään sijaitseva Levänen tarjoaa niin ikään monimuotoista asumista lähellä luontoa, samoin kuin pientalovaltainen Jynkkä, joka on erityisesti nuorten lapsiperheiden mieleen.

Lehtoniemi ja Rautaniemi

Noin 5 kilometriä torilta etelään sijaitseva Lehtoniemi−Keilanranta muodostaa Saaristokaupungin kerrostalopainoitteisen asuinalueen. 2010-2020-luvuilla rakennettu Lehtoniemi ja Keilankannan sillan toisella puolen sijaitseva omakotitalovaltainen Rautaniemi ovat yhdessä Puijon läheisyydessä sijaitsevan Pihlajalaakson kanssa Kuopion uusimmat asuinalueet. Nämä Saaristokaupungin pohjoiset osat, joissa kotiovelta rantaan on korkeintaan 500 metrin matka, ovat lapsiperheiden suosimaa aluetta, mikä näkyy myös alueen leikkipuistojen määrässä. Rautaniemen väestö on Kuopion kaupunkialueista nuorinta asukkaiden keski-iän ollessa 28 vuotta. Kauniiden maisemien Saaristokatu on valtakunnallinen nähtävyys.

Savolanniemi, Pirttiniemi, Petonen ja Pitkälahti

Täyden palvelun Petonen on vihreä puistokaupunki, joka sijaitsee reilun 10 kilometrin päässä Kuopion keskustasta. Kuopion eteläpuolelle kasvaneen kaupunginosan monipuolinen asuntokanta tarjoaa jokaiselle jotain. Alueen keskellä sijaitsevaa kerrostalovaltaista Pyöröä kehystävät ympärille levittyvät Litmasen ja Pitkälahden rivitalo- ja omakotitaloalueet. Saaristokaupungin eteläiset osat, Pirttiniemen ja Savolanniemen, yhdistävä, lapsiperheiden suosima pientalovaltainen asuinalue nivoutuu sekä Petosen puistokaupunkiin että Saaristokaupunkiin. Petosen viereen sijoittuvat Kuopion kasvava työpaikkakeskittymä Etelä-Kuopion yrityspuisto, Pelastusopisto ja Lippumäen lähiliikuntakeskus.

Maaseutualueet

Kuopion maaseutualueeseen kuuluu kuusi kuntakeskusta, jotka ovat Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Liitosten myötä Kuopiosta tuli Suomen suurin maidontuottajakunta ja toiseksi suurin naudanlihan tuottaja. Lisäksi Kuopioon kuuluu useita pienempiä maaseutukyliä, jotka käyttävät pääosin kaupungin alueella sijaitsevien asuinalueiden palveluja. Eteläisessä Vehmasmäen kylässä toimii vuonna 1984 perustettu Kuopion eläinpuisto ja yhteisöllinen Kurkimäen kylä on puolestaan nuorten lapsiperheiden suosimaa maaseutumaista asuinaluetta. Myös omakotitalovaltaisessa Hiltulanlahdessa ja lossistaan tunnetulla Puutossalmella asuu paljon työssäkäyviä lapsiperheitä.