Varhaiskasvatus

Kuopiossa työ- ja perhe-elämän yhdistäminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Kaupungin kymmenet päiväkodit, koulut ja kerhot tarjoavat joustavaa varhaiskasvatusta alle vuoden ikäisestä vauvasta peruskoulunsa päättäviin nuoriin saakka. Varhaiskasvatuksen arvoina ovat palveluhenkisyys, luottamuksellisuus sekä lasten ja perheiden osallisuus. Savolainen ystävällisyys ja aitous mahdollistavat arvojen toteutumisen arjessa hyvin. Kunnallisen päivähoidon lisäksi kaupungista löytyy useita yksityisiä päiväkoteja ja omassa kodissaan lapsia hoitavia, kodinomaista ja kiireetöntä hoitoa tarjoavia perhepäivähoitajia, jotka ovat Kuopiossa merkittävä osa päivähoitopalveluja.

Kunnallinen päivähoito
Yksityinen päivähoito
Päivähoito ja esiopetus
Perusopetus

Päiväkodit

Kuopio on pienten puolella, mikä näkyy muun muassa runsaassa päivähoitopaikkatarjonnassa. Kuopion alueella toimii 54 kunnallista päiväkotia, 13 kerhoa, 25 yksityistä päiväkotia ja 16 yksityistä perhepäivähoitajaa. Lisäksi perheitä palvelee joukko avoimia päiväkoteja, jotka ovat osa kunnallista varhaiskasvatustoimintaa tarjoten toimintaa ja vertaistukea kotihoidossa oleville, alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Esikouluikäisten opetus järjestetään päiväkotien yhteydessä. Perinteisen esikouluopetuksen lisäksi Kuopiossa toimii kaksi kunnallista metsäesiopetusryhmää. Useat päiväkodit tarjoavat myös ilta- ja vuoro- ja tilapäishoitoa.

Päiväkodit
Perhepäivähoito
Avoimet päiväkodit
Kaupungin kerhot
Seurakunnan kerhot
Esiopetus

Koulut

Kuopion alueella toimii 24 alakoulua, 7 yhtenäiskoulua, 5 yläkoulua ja 2 erityiskoulua. Lisäksi aikuisille on tarjolla perusopetusta Kuopion Aikuislukiossa. Yksityisinä perusopetusta antavina oppilaitoksina kaupungissa toimivat Steinerkoulu Virkkula ja Kuopion kristillinen yhtenäiskoulu. Joustavaa perusopetusta voidaan Kuopiossa järjestää luokilla 7 – 9. Oppilaat valitaan ryhmään hakemus- ja haastattelumenettelyn kautta. Lisäksi Kuopiossa on mahdollista saada koulun ulkopuolista, lähinnä lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista taidekasvatusta. Taiteen perusopetuksen järjestämislupa on Kuopion kaupungilla ja Kuopion konservatoriolla.

Perusopetus
Taiteen perusopetus

Kun olet muuttamassa Kuopioon ja sinulla on kouluikäisiä lapsia, katso alueesi peruskoulut kartasta ja ota yhteyttä lähimmän koulun rehtoriin: Kuopion kaupungin peruskoulut – Oppilaaksiottoalueet