Opiskelu Kuopiossa

Kuopion alue tarjoaa nuorille ja aikuisille monipuolisen koulutus- ja opiskelutarjonnan. Noin 20 000 opiskelijan alueelta löytyy lähes 20 lukiota, ammattiopistoja, ammattikorkeakoulu, yliopisto, kesäyliopisto, Pelastusopisto ja konservatorio. Lisäksi Kuopion alueen urheiluakatemia tarjoaa mahdollisuuden urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen. Vilkku-sähköavusteisten kaupunkipyörien avulla siirtyminen kotoa kampukselle ja harrastuksiin käy nopeasti ja edullisesti. Lähivuosina Kuopioon rakentuva kolmen koulutusasteen Savilahden kampus on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen oppimisympäristö. Studentumin vuonna 2020 teettämän tutkimuksen mukaan Kuopio onkin Suomen 6. suosituin opiskelukaupunki.

Yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monitieteellisin yliopisto 11 koulutusalallaan ja 100 pääaineellaan. Yliopistossa on 16 000 tutkinto-opiskelijaa, 17 700 aikuisopiskelijaa ja 2 700 työntekijää. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Lisäksi Kuopiossa toimii Snellman-kesäyliopisto. Kirkasvetisen Kallaveden rannalla sijaitsevat Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto ja kehittyvä Savilahden osaamiskeskittymä muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka antaa vahvan pohjan monialaiselle yhteistyölle sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle.

Itä-Suomen yliopisto (UEF)
SnellmannEDU

AMK-Koulutus

Suomen suurimpiin ja monipuolisimpiin ammattikorkeakouluihin lukeutuva Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijaa Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Sillä on 40 AMK- ja YAMK -koulutusta kuudelta eri alalta, joista uusimpana wellness-liiketoiminnan tradenomikoulutus. Oppilaitoksen toiminnan profiili tiivistyy painoaloihin, jotka ovat soveltava hyvinvointiteknologia, vastuullinen ruokatuotanto, vesiturvallisuus sekä uudistuva kone- ja energiateollisuus. Kansainvälisellä Savonialla on ulkomaisia korkeakoulukumppaneita yli 30 maassa. Lisäksi Kuopiossa toimii Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion yksikkö, missä voi opiskella esimerkiksi yhteisöpedagogiksi tai viittomakielen tulkiksi.

Savonia AMK
Humak

Ammatillinen koulutus

Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa toimiva Savon ammattiopisto tarjoaa vuosittain opiskelupaikan noin 18 000 opiskelijalle. Se on edelläkävijä ympäristöystävällisessä oppilaitosrakentamisessa, mistä tunnustuksena Iisalmen kampus sai Joutsenmerkin ensimmäisenä oppilaitosrakennuksena Suomessa. Ammatillista opintotarjontaa täydentää Portaanpään kristillinen opisto, joka on samalla yksi maamme suurimmista kansanopistoista. Kuopion Palvelualan opisto tarjoaa puolestaan kotitalousopetusta yli sadan vuoden kokemuksella. Lisäksi Pohjois-Savon opiston viittomakielen perusopinnot antavat hyvän pohjan Humakin tulkki-opinnoille. Kuopiosta löytyy myös Suomen ainoa Pelastusopisto.

Savon ammattiopisto
Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO)
Palvelualan opisto Kuopio (PAOK)
Pohjois-Savon opisto (PSKO)
Pelastusopisto

Lukiot

Kuopion alueelta löytyy lähes 20 lukiota, mukaan lukien aikuislukio. Perinteisen opetuksen lisäksi lukiot tarjoavat myös monipuolista erikoislukio-opetusta. Kuopion Taidelukio LUMIT on musiikin ja tanssin erikoislukio, Kuopion klassillisessa lukiossa toimii urheilulukio ja Kuopion Lyseon lukiossa voi valita perinteisen linjan sijaan myös kansainvälisen IB-linjan. Kaikissa Kuopion lukioissa voi suorittaa saman lukion oppimäärän ja ylioppilastutkintoon liittyvät opinnot. Lisäksi lukioilla on paljon koulukohtaisia soveltavia kursseja, joita voi valita yli lukiorajojen. Lukio-opintoihin voi yhdistää myös korkeakouluopintoja ja ammatillisia opintoja, samoin kahden tutkinnon koulutus on mahdollinen.

Kuopion klassillinen lukio
Kuopion Taidelukio LUMIT
Kuopion Lyseo
Kuopion aikuislukio

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Kuopiossa urheilijan on mahdollista rakentaa kaksoisura yläkoulusta työelämään siirtymiseen saakka. Kuopion alueen urheiluakatemian toiminnassa on mukana 2 yläkoulua, 6 toisen asteen oppilaitosta ja 2 korkeakoulua. Se toimii osana valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa ja tarjoaa lajivalmennusta 11 lajissa. Oppilaitoskohtaiset etä- ja verkko-opinnot helpottavat opiskelua leiri- ja kilpailumatkoilla ja esimerkiksi kilpailukauden aikana opintojen suunnitteluun saa apua oppilaitoksen opinto-ohjaajalta tai urheiluakatemian toiminnanjohtajalta. Lajivalmennuksen kanssa yhteistyössä toimivaan asiantuntijatoimintaan kuuluvat mm. terveys- ja lääkäripalvelut sekä yritysyhteistyömentorointi.

Kuopion alueen urheiluakatemia

Taiteen, musiikin ja kulttuurin koulutus

Kuopion alueen kulttuuriopintojen tarjonta on laaja kattaen ikäkaudet varhaislapsuudesta vanhuuteen. Musiikkiopinnot voi aloittaa jo alle kouluikäisenä muskarilaisena Suomen suurimmassa ja monipuolisimmassa musiikki- ja tanssioppilaitoksessa, Kuopion konservatoriossa. Koulu on toiminut muun muassa blueskuningatar Erja Lyytisen opinahjona hänen uransa alkuvaiheessa. Lisää taidealan opintoja tarjoaa Musiikkikeskuksessa toimiva Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö, joka kouluttaa musiikin ammattilaisia Suomen kirkkoihin. Edellä mainittujen lisäksi kulttuurialanopintoja tarjoavat myös ammattiopisto IngmanEDU, taidelukio LUMIT ja monialainen Savonia-ammattikorkeakoulu.

IngmanEDU
Kuopion taidelukio LUMIT
Savonia AMK
Kuopion konservatorio
Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö